Pages

Ei VHS-nauhoja askarteluun! - Don't use VHS tapes for crafts!


EI VHS-JA KASETTINAUHOJA ASKARTELUUN!

Kierrätys- ja käsityöryhmissä kysellään usein ideoita VHS-kasettien nauhojen käyttöön, ja olemme muutaman kässäammattilaisen kanssa varoitelleet, että nauhoja ei tule käyttää käsitöihin tai askarteluun.

Nauhojen pinta on päällystetty on metallioksideilla, jotka irtoavat pölynä nauhoja työstettäessä. Metallioksidit ovat terveydelle haitallisia hengitettynä ja saattavat aiheuttaa ärsytystä iholla. Olen kuullut tapauksesta, jossa kangaspuilla VHS-nauhaa kudottaessa kutoja on saanut astmakohtauksen.

Myös nauhoissa käytetyt kuivuneet liimat irtoavat pölynä. Käsin työstäessä ihon kautta päätyy myös muovien pehmentiminä käytettyjä ftalaatteja, jotka luokitellaan hormonihäiritsijöiksi. Edellä mainituiden syiden vuoksi TUKES (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ei siis suosittele  käyttöä nauhoja askarteluun tai käsitöihin. 

Alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan nauhat ovat suojassa kotelon sisällä, eikä altistumista tapahdu, joten kasettien käyttö on turvallista. 

Vaikka et itse piittaisi nauhoista irtoavista terveydelle haitallisista aineista, käytössä esim. nauhoista kudotusta matosta niitä irtoaa jatkuvasti, ja tekijä on vastuussa myös muiden terveydestä. Ohjaajilla ja opettajilla on aina vastuu käyttämiensä materiaalien turvallisuudesta,  nauhoja ei siis suositella käytettäviksi askarteluun lasten kanssa, roolivaatteisiin tai lavastukseen.

Tarpeettomat kasetit voi hävittää laittamalla ne sekajätteeseen.


Huom! Kuva vapaasti käytettävissä, lähdettä ei tarvitse mainita! (Alkuperäinen kasetin kuva Pixabay/Pexels)


Lähteenä olen käyttänyt TUKES:n julkaisua vuodelta 2014, asiasta mainitsee myös Kaleva-lehti. Tässä kopio TUKES:n fb-julkaisusta:


TUKES: Älä käytä VHS-nauhoja ja autonrenkaita askarteluun

Voiko esimerkiksi autonrenkaista valmistaa koruja ja VHS-nauhoja käyttää neulomiseen?

Vastaamme, että emme voi suositella kierrätysmateriaalin käyttämistä muuhun kuin siihen, mihin se on alun perin tarkoitettu. Näin ainakin välttyy mahdolliselta altistumiselta uusiokäytön (=virkkaamisen, neulomisen ym. nauhojen työstämisen) yhteydessä. Esim. autonrenkaita tai VHS-nauhoja ei ole tarkoitettu sellaiseen käyttöön, että se joutuu kosketuksiin ihon kanssa.

VHS-nauhojen perusmateriaalina on yleensä muovi ja pehmeän muovin valmistuksessa käytetään erilaisia pehmittimiä, jotka voivat olla haitallisia. Pintamateriaalina on oksidi-kerros, joka voi koostua esimerkiksi rautaoksideista tai kromidioksidista. Näihin yhdisteisiin kuuluu aineita, jotka voivat olla silmiä ja/tai ihoa ärsyttäviä. VHS-nauhoissa käytettävä liima puolestaan voi kuulua esimerkiksi orgaanisten resiinien ryhmään ja olla myrkyllinen, ärsyttävä ja herkistävä.

Nämä ovat yleistyksiä, koska valmistajia on useita. Alkuperäisessä käyttötarkoituksessa nauha on kotelon sisällä ja altistumista ei tapahdu. Tarkka tieto VHS-nauhojen sisältämistä aineista on niiden valmistajalla.

Autonrenkaat, etenkin ennen vuotta 2010 valmistetut, voivat sisältää PAH-yhdisteitä. Useat PAH-yhdisteet ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavia.

https://www.facebook.com/Turvallisuusjakemikaalivirasto/photos/a.448119425255581.105756.440275526039971/1035626189838232/?type=3&theater

Https://www.kaleva.fi/tukes-kehottaa-ala-kayta-vhs-nauhoja-ja-autonrenka/1790313

Recycling and craft groups often come up with questions about what can be made out of VHS and cassette tapes, and I've been warning that they aren't suitable for craft purposes. 

Metal oxides are attached to tapes and they come off as dust when processed, so does resin. They are harmful to breathe and may cause skin irritation. I've also heard of a case where a person weaving VHS tape for a carpet have had an asthma attack.

The source for information is Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes).

Image is free to use, no mention needed!

(original cassette image Pixabay/Pexels)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...